Szkolenie Animatorów w St. Louis

Szkolenie Animatorów w St. Louis

W dniach 4-7 października 2018 w St. Louis, MI odbyło się doroczne szkolenie animatorów CLC-USA. W szkoleniu tym uczestniczyły trzy osoby z naszej wspólnoty: Aneta Kumięga, Marta Koczwara i Bartłomiej Łapsa. Na szkoleniu tym zgromadziło się trzydzieści jeden animatorów oraz tzw. „animatorów in training” z różnych regionów i grup kulturowych Stanów Zjednoczonych.

Ucząc się jak pełnić tą posługę, czerpaliśmy z doświadczenia osób, które tą posługę pełnią dziesiątki już lat. Mogliśmy też dowiedzieć się, z jakich materiałów formacyjnych korzystają inne wspólnoty. Osoby prowadzące szkolenie to animatorzy „weterani” – ludzie z ogromnym doświadczeniem: Lois Campbell, Marie Schimelfening oraz Liem T. Le.

Tematy, które były poruszane to: Pogłębienie znajomości funkcji i roli animatora WŻCh. Pogłębienie zrozumienia głównych cech charakterystycznych dla autentycznej wspólnoty WŻCh. Pogłębienie znajomości czterech etapów wzrostu wspólnoty w oparciu o proces rozeznawania duchowego.

Szkolenie to było niezwykle bogate w nowe treści jak również było spotkaniem pełnym modlitwy, wspólnotowego rozeznawania i innych elementów w duchu ignacjańskim. Był czas na dzielenie w małych i dużych grupach oraz czas na wspólnotową Eucharystię. Zawiązały się przyjaźnie, dzięki którym będziemy mogli wymieniać się swoimi doświadczeniami i wspierać się nawzajem w swojej posłudze animatora. (MK)

Zobacz galerię »