Skip to content

Pomoc misyjnej parafii Chikuni – 2024

Po raz kolejny organizujemy akcję pomocową na rzecz misyjnej parafii Chikunii w Zambii. Zarówno misjonarz, o. Andrzej Leśniara SJ, jak i miejscowa ludność wyrażają wdzięczność za ubiegłoroczną pomoc. Działalność parafii jest wieloraka. Są to niedzielne wyjazdy ze Mszą św. i…

Read more

Pyszne pączki i pomoc misji w Zambii

W dniach 19-20 lutego, 2022 roku Grupa apostolsko-misyjna “Grosz” Polskiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Chicago, zorganizowała akcję pomocy dla parafii Chikuni w Zambii. Była to już trzecia z rzędu nasza akcja charytatywna na rzecz tej afrykańskiej misji. Wierni na każdej…

Read more

Adopcja Serca

„Nauka potrzebna jest do poznawania świata, a wiara konieczna jest do czynów i postępowania”. Max Planck W Niedzielę 26 lutego 2017 roku, w Jezuickim Ośrodku Milenijnym wolontariusze „Adopcji Serca” wraz w wolontariuszami WŻCh przeprowadzili coroczną akcję naboru nowych opiekunów dla ubogich…

Read more

Adopcja Serca

W niedzielę, 28 lutego 2016 roku, po Mszach św. o godz. 8:00, 9:30, 11:00 i 13:00 w Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago, odbyła się Adopcja Serca. Jest to duchowa i finansowa opieka nad dziećmi z ubogich krajów misyjnych polegająca na…

Read more

Adopcja Serca

Czym jest Adopcja Serca? To duchowa i finansowa opieka nad dziećmi z ubogich krajów misyjnych takich jak: Madagaskar, Malawi, Kirgizja, Zambia. Polega na modlitwie za dziecko oraz pomocy finansowej. Dzięki pomocy finansowej dzieci mogą uczęszczać do szkoły oraz otrzymują przybory…

Read more

Akcje Misyjne

Drodzy Wolotariusze WŻCh, Zbliżają się nasze akcje misyjne. W tym roku pragniemy wesprzeć Braci Misjonarzy Ubogich w Haiti-jednym z najbiedniejszych krajów świata, oraz ojca Tomasza Nogaja, który zakłada ośrodek uprawy roli w Sudanie Południowym. Ojciec Tomasz przyjeżdża do Chicago 17-tego października! Bracia…

Read more
Back To Top