Skip to content

Połączeni w Duchu (2019)

„Tak ufaj Bogu, jakby całe powodzenie spraw zależało tylko od Boga; tak jednak dokładaj wszelkich starań, jakbyś ty sam miał to wszystko zdziałać, a Bóg nic zgoła” (św. Ignacy Loyola)

“W ekonomii miłości musisz więcej dać, aniżeli posiadasz. Musisz dać samego siebie…” (Phil Bosmans)

Grupa powstała w 2019 roku i liczy obecnie 9 członków (wrzesień 2022). Jesteśmy grupą skupiającą się na szukaniu i odnajdowaniu tego co przybliży nas Stwórcy. Pośród zabiegania i trosk codzienności staramy się rozpoznawać Pana w tym co nas spotyka i dzielić się tym doświadczeniem wiary na spotkaniach formacyjnych. Choć wszyscy jesteśmy rożni i zajmujemy się czym innym to łączy nas wspólny cel – szukanie tego co prawdziwe i co dobre w nas samych i w osobach, z którymi przychodzi nam się widywać w naszych miejscach pracy, spotkaniach towarzyskich. W charyzmacie grupy przewija się przede wszystkim służba na rzecz misji i ubogich. Dwa razy do roku rozdajemy prezenty dla bezdomnych w Chicago. Kilka osób z naszej grupy pomagało jako wolontariusze w takich krajach misyjnych jak: Jamajka, Kenia, Uganda i Gwatemala. Chcemy tak jak św. Ignacy Loyola pomagać duszom na „większą chwałę Bogu” „Ad Maiorem Dei Gloriam”.

Płomień Odnowy (2018)

Grupa powstała w 2018 roku i liczy obecnie 8 członków (wrzesień 2022).

 

Lumen Verum (2008)

„Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8, 12)

„Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 14-16)

Grupa Lumen Verum powstała w 2008 roku i liczy obecnie 9 członków (wrzesień 2022). Inicjatorami grupy było kilku młodych ludzi szukających głębszego kontaktu z Bogiem. Nasze spotkania formacyjne odbywają się dwa razy w miesiącu w piątki. Oprócz tego organizujemy spotkania integracyjne takie jak piknik w parku, wyjścia na wspólną kolację, wspólny opłatek, wyjścia na kręgle, koncert, itp. Takie spotkania zbliżają nas do siebie i możemy bardziej się poznać.

Założeniem naszej grupy było poznanie i zawiązanie głębszej relacji z Bogiem, poszukiwanie prawdy w życiu, otwarcie się na światło, które będzie oświecało drogi naszej codzienności. Stąd pomysł i decyzja nazwania naszej grupy „Światłość Prawdziwa” czyli „Lumen Verum”. Szukając Jezusa w codzienności opieramy się na słowie Bożym oraz duchowości św. Ignacego Loyoli.

Być bliżej Jezusa, poznawać Go i naśladować, znaczy dla nas mieć więcej czasu dla drugiego człowieka, służyć mu na miarę naszych możliwości. Próbujemy rozeznawać, gdzie Pan Bóg nas posyła i tam służyć otrzymanymi od Boga darami. Apostolat poszczególnych członków grupy to przede wszystkim: organizowanie rekolekcji w Camp Vista, Pro-Life i Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego oraz posługa muzyczna w grupie Magis. Włączamy się też chętnie w inne posługi naszej wspólnoty. Służąc innym pragniemy „być światłem, które wędruje przez noc i po drodze zapala zgasłe gwiazdy” (Phil Bosmans).

Back To Top