Skip to content

Nasze motto to: „Głośmy Pana przez muzykę, tak by Jego imię było uwielbione niekończącym się hymnem chwały”.

Naszą misję wyznacza także słowo Boże: „Tak Dawid, jak i cały dom Izraela tańczyli przed Panem z całej siły przy dźwiękach pieśni i gry na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach i cymbałach” (2Sm 6, 5). „Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu radosnym głosem” (Ps 47, 2). „Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i przy dźwięku rogu: radujcie się wobec Pana, Króla!” (Ps 98, 5-6). „Niech chwalą Jego imię wśród tańców, niech grają Mu na bębnie i cytrze” (Ps 149, 3).

Muzyka jest potężnym narzędziem, dzięki któremu Bóg przybliża do siebie ludzi. Muzyka może wyrazić adorację i uwielbienie bardziej niż jakakolwiek inna forma modlitwy. Muzyka jest posługą w najgłębszym tego słowa znaczeniu. Przy jej pomocy możemy ewangelizować, nauczać, inspirować i zachęcać.

Głównym celem posługi grupy muzycznej WŻCh jest służba Bogu i Kościołowi swoimi talentami muzycznymi. Przede wszystkim śpiewem i grą na instrumentach w czasie comiesięcznej liturgii (druga niedziela miesiąca), podczas czuwania przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego w Jezuickim Ośrodku Milenijnym oraz corocznych weekendowych rekolekcji młodzieżowych w Camp Vista w Wisconsin.

Na posługę muzyczną składa się przygotowanie pieśni, dobór odpowiednich utworów zależnie od czasu liturgicznego, przygotowanie śpiewników, próby muzyczne oraz posługa muzyczna podczas liturgii, która jest szczególnym rodzajem modlitwy. Modlitwy, której celem jest spotkanie członków grupy z Jezusem i pomoc, aby inni poprzez śpiew również spotkali Jezusa. W ten sposób dzielimy się Bożą miłością, Bożym Słowem i Bożym Duchem z Jego ludem.

Owocność zespołu muzycznego uzależniona jest bardziej od relacji wewnątrz grupy niż zdolności muzycznych jej członków. Staramy się, aby miłość Jezusa była źródłem naszej muzyki. Wzrastamy w tym poprzez przebywanie ze sobą, wspólną modlitwę, rekreację oraz poprzez szczere dzielenie się naszymi odczuciami dotyczącymi tej specyficznej posługi. (MK)

Back To Top