Skip to content

W naszej wspólnocie angażujemy się w posługach do Mszy św. takich jak posługa lektora oraz nadzwyczajnego szafarza komunii świętej. Nasze zaangażowanie ma korzenie w naturalnej potrzebie służenia Chrystusowi w Jego eucharystycznym dziele. To dzieło przenoszone jest potem w rzeczywistość naszego codziennego życia, gdzie swoją postawą staramy się odzwierciedlać wartości życia chrześcijańskiego. Posługi w czasie Mszy św. obdarzają członków WŻCh wyjątkowym darem bliskości do Boga i do drugiego człowieka. Tu szczególnie uczymy się bezinteresownej miłości Chrystusa, byśmy mogli ją powielać i emanować nią w naszym codziennym życiu.

Back To Top