Przywitanie dzieci duchowej adopcji

Przywitanie dzieci duchowej adopcji

Dnia 1 grudnia 2019, na Mszy wspólnotowej, świętowaliśmy narodzenie naszych duchowo adoptowanych dzieci, choć modlitwa trwała jeszcze do Świąt Bożego Narodzenia. Patronką tegorocznej “Duchowej adopcji dziecka poczętego” była święta Matka Teresa z Kalkuty. Przez dziewięć miesięcy w biuletynie Jezuickiego Ośrodka Milenijnego ukazywały się jej cytaty na temat wartości i celu ludzkiego życia, miłości i akceptacji drugiego człowieka. Wszystkim “współpracownikom Chrystusa” serdecznie dziękujemy za trud wytrwałej modlitwy, żywiąc nadzieję, że i w Waszym życiu przyniosła ona wiele duchowych owoców.

„Nie widząc Chrystusa, nie możemy Mu wyrazić swej miłości. Bliźniego, owszem, widzimy, więc dla niego możemy zrobić to, co zrobilibyśmy dla Chrystusa, gdyby to było możliwe. Bądźmy otwarci na Boga, aby mógł się nami posługiwać. Przekujmy miłość w działanie. Zacznijmy od własnej rodziny, od naszych najbliższych z domu i z ulicy. To trudne, ale to właśnie tam zaczyna się ta misja. Jesteśmy współpracownikami Chrystusa: owocującymi gałązkami winnego krzewu.”
Św. Matka Teresa z Kalkuty

(AE)