Mocni Duchem Uprzejmości

Mocni Duchem Uprzejmości

Hasłem tegorocznego czuwania przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego było: „Mocni Duchem Uprzejmości”. Czuwanie odbyło się w sobotę, 8 czerwca 2019 w Jezuickim Ośrodku Milenijnym i przygotowane zostało przez Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego i zespół muzyczny „Magis”.

Wieczór modlitewny rozpoczął się od wystawienia Najświętszego Sakramentu, po czym nastąpił blok uwielbienia naszego Pana przygotowany przez zespół muzyczny Magis. Podczas czuwania modliliśmy się szczególnie o dar uprzejmości dla nas i dla naszych bliźnich. Krótkie modlitwy przeplatane były pieśniami uwielbienia do Ducha Świętego. Wysłuchaliśmy też budującego świadectwa Rafała o jego osobistym spotkaniu żywego Boga. Punktem kulminacyjnym była modlitwa o uprzejmość.

Modliliśmy się również wstawienniczo jedni za drugich o dar uzdrowienia z wszelkich chorób, zniewoleń, uzależnień fizycznych, psychicznych i duchowych. Następnie ojciec Jerzy przeszedł pośród wiernych z Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Specjalnie na ten wieczór zostało przygotowane słowo Boże, które zostało przeczytane i wyświetlone na rzutniku do medytacji wiernych na czas cichej adoracji Pana Jezusa.

Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończyła blok uwielbienia naszego Pana. Następnie nastąpiła krótka przerwa przed Mszą św., podczas której odczytane zostały intencje Mszy św. zbiorowej. Uroczysta Eucharystia w Wigilię Zesłania Ducha Świętego sprawowana była po 23:00 i koncelebrowana była przez 4 kapłanów. Podczas Mszy św. kontynuowaliśmy modlitwę prośby o dary Ducha Świętego. Wzywaliśmy Ducha Świętego, aby przyszedł do naszych serc i do naszych rodzin. Była to jednocześnie Msza św. na zakończenie roku formacyjnego w naszej wspólnocie WŻCh. Dziękowaliśmy Bogu za dar wspólnoty WŻCh i za wszystkich naszych członków oraz asystentów, ojców jezuitów. Na zakończenie Eucharystii każda osoba biorąca udział w czuwaniu otrzymała pamiątkę. Był to obrazek upamiętniający czuwanie wraz z wydrukowanym słowem Bożym:

Z Mądrości Syracha 6, 5-7
Miła mowa pomnaża przyjaciół,
a język uprzejmy
pomnaża miłe pozdrowienia.
Żyjących z tobą w pokoju
może być wielu,
ale gdy idzie o doradców,
[niech będzie] jeden z tysiąca!
Jeżeli chcesz mieć przyjaciela,
posiądź go po próbie,
a niezbyt szybko mu zaufaj!

Pomimo późnych godzin nocnych, po zakończonej Mszy św., udaliśmy się pełni radości do kawiarenki pod kaplicą, aby wspólnie świętować uroczystość Zesłania Ducha Świętego i zakończenie roku formacyjnego. Nie zabrakło pysznych smakołyków, miłych wspomnień i wdzięczności za otrzymane dary minionego roku. Dziękujemy Wam za Waszą obecność i serdecznie zapraszamy za rok! (MK)

Zobacz galerię 1»

Zobacz galerię 2»

Zobacz galerię 3»