Skip to content

Moc Ducha w Cierpliwości

Hasłem tegorocznego czuwania przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego było „Moc Ducha w Cierpliwości”. Czuwanie to odbyło się w sobotę, 19 maja 2018, o godzinie 20:30 i przygotowane zostało przez Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego działającą przy Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago. Wieczór modlitewny rozpoczął się od wystawienia Najświętszego Sakramentu, po czym nastąpił blok uwielbienia naszego Pana przygotowany przez grupę muzyczną MAGIS. Podczas czuwania modliliśmy się szczególnie o dar cierpliwości dla nas, dla naszych bliźnich i dar cierpliwości do Boga. Krótkie modlitwy przeplatane były pieśniami uwielbienia do Ducha Świętego. Wysłuchaliśmy też budującego świadectwa Beaty o jej osobistym spotkaniu żywego Boga. Punktem kulminacyjnym była modlitwa o cierpliwość i pieśń dziękczynna, poprzez którą dziękowaliśmy Bogu za Jego cierpliwość do nas.

Następnie modliliśmy się wstawienniczo jedni za drugich o dar uzdrowienia z wszelkich chorób, zniewoleń, uzależnień fizycznych, psychicznych i duchowych. Po czym ojciec Jerzy przeszedł pośród wiernych z Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Specjalnie na ten wieczór zostało przygotowane słowo Boże, które zostało przeczytane i wyświetlone na rzutniku do medytacji wiernych na czas cichej adoracji Jezusa.

Adoracja zakończyła blok uwielbienia Pana. Następnie nastąpiła krótka przerwa przed Mszą św., podczas której odczytane zostały intencje mszy zbiorowej. Uroczysta Eucharystia sprawowana była o godzinie 23:00. Podczas Mszy kontynuowaliśmy modlitwę prośby o dary Ducha Świętego. Wzywaliśmy Ducha, aby przyszedł do naszych serc i do naszych rodzin. Na zakończenie Eucharystii każda osoba biorąca udział w czuwaniu otrzymała pamiątkę. Był to obrazek upamiętniający czuwanie wraz z wydrukowanym słowem Bożym, które było poprzednio medytowane: „A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga” (Rz 15, 5-7).

Pomimo późnych już godzin nocnych, po zakończonej Mszy, udaliśmy się pełni radości do kawiarenki pod kaplicą, aby wspólnie świętować uroczystość Zesłania Ducha Świętego. (MK)

Zobacz galerię »

Back To Top