Skip to content

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego w JOM

Dnia 20 marca 2022 w Jezuickim Ośrodku Milenijnym odbyło się uroczyste składanie przyrzeczeń Duchowej Adopcji dziecka poczętego. W tym roku grupa Pro-life wybrała za patrona beatyfikowanego 12 września 2021 roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego nazywanego przez naród „Prymasem Tysiąclecia”. Ksiądz Kardynał często podkreślał, że dzieci są nadzieją i przyszłością narodu polskiego. Powiedział kiedyś: „Jeżeli najbardziej niewinne i bezbronne dziecko nie może czuć się bezpieczne w społeczeństwie, wówczas już nikt bezpiecznie czuć się w nim nie może”.
I to właśnie w jego Ślubach Jasnogórskich Kardynał umieścił przyrzeczenie: „Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu”.
Duchowa Adopcja bierze swój początek z objawień Matki Bożej w Fatimie a w Polsce jest także owocem Ślubów Jasnogórskich.
W tym roku w naszym Ośrodku 105 osób złożyło uroczyste przyrzeczenia dziewięciomiesięcznej modlitwy za jedno nienarodzone dziecko. Do grudnia tego roku, raz w miesiącu odprawiona będzie w ich intencji Msza święta dziękczynna wraz z prośbą o wytrwałość w modlitwie do końca.
Przez dziewięć miesięcy towarzyszyć nam będą także drukowane w biuletynie JOM sentencje błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego człowieka wielkiej mądrości i niezachwianej wiary.
(AE)

DADP 2022 – Link Galeria

Back To Top