Grupy

Połączeni w Duchu (2019)

„Tak ufaj Bogu, jakby całe powodzenie spraw zależało tylko od Boga; tak jednak dokładaj wszelkich starań, jakbyś ty sam miał to wszystko zdziałać, a Bóg nic zgoła” (św. Ignacy Loyola)

“W ekonomii miłości musisz więcej dać, aniżeli posiadasz. Musisz dać samego siebie…” (Phil Bosmans)

Grupa powstała w 2019 roku i liczy obecnie 11 członków (czerwiec 2020). Jesteśmy grupą skupiającą się na szukaniu i odnajdowaniu tego co przybliży nas Stwórcy. Pośród zabiegania i trosk codzienności staramy się rozpoznawać Pana w tym co nas spotyka i dzielić się tym doświadczeniem wiary na spotkaniach formacyjnych. Choć wszyscy jesteśmy rożni i zajmujemy się czym innym to łączy nas wspólny cel – szukanie tego co prawdziwe i co dobre w nas samych i w osobach, z którymi przychodzi nam się widywać w naszych miejscach pracy, spotkaniach towarzyskich. W charyzmacie grupy przewija się przede wszystkim służba na rzecz misji i ubogich. Dwa razy do roku rozdajemy prezenty dla bezdomnych w Chicago. Kilka osób z naszej grupy pomagało jako wolontariusze w takich krajach misyjnych jak: Jamajka, Kenia, Uganda i Gwatemala. Chcemy tak jak św. Ignacy Loyola pomagać duszom na „większą chwałę Bogu” „Ad Maiorem Dei Gloriam”.

Płomień Odnowy (2018)

Grupa powstała w 2018 roku i liczy obecnie 9 członków (czerwiec 2020).

Unica Via (2014)

„Dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej możecie się stać płonącą pochodnią, niosącą światło Ewangelii i ciepło waszej wzajemnej miłości i przyjaźni wszystkim rodakom” (Jan Paweł II)

Grupa Unica Via powstała w 2014 roku i liczy obecnie 13 członków (czerwiec 2020). Nasze spotkania formacyjne, odbywają się we wtorki dwa razy w miesiącu. Naszą grupę charakteryzuje niezwykła młoda energia, wigor i chęć działania dla kościoła i wspólnoty. Zdajemy sobie sprawę, że przyszłość chrześcijaństwa zależy od jakości młodego pokolenia. Celem naszej grupy jest budowanie „cywilizacji miłości”. Pociąga to za sobą życie wymogami Ewangelii Jezusa Chrystusa. Polega to na pogłębianiu swego życia wiary, szerzenie nadziei i miłości w naszych domach i rodzinach. Grupa Unica Via oprócz formacji duchowej opartej na Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego Layoli zaangażowana jest w pomoc ubogim i potrzebującym, działamy w grupie Pro-Life, grupie muzycznej Magis i przy organizacji rekolekcji w Camp Vista. Dzięki naszym spotkaniom jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć sens swojej egzystencji i łatwiej odnaleźć swoje życiowe powołanie. Grupę Unica Via staramy się traktować jak naszą drugą rodzinę, do której zaprosił nas sam Bóg.

Effatha (2012)

„Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić” (Mk 7, 31-35).

Grupa Effatha powstała na przełomie 2012/2013 roku i obecnie liczy 11 członków (czerwiec 2020). Jesteśmy grupą przyjaciół pochodzących z różnych środowisk. Mamy różne charaktery, życiowe doświadczenia, talenty i zainteresowania. Jesteśmy na różnych etapach życia. Są pośród nas poszukiwacze ciszy, miłośnicy natury, sztuki, nauki, sportu… To co nas łączy, to entuzjazm, chęć życia i pragnienie wzrostu w wierze. Nasze życiowe motto – EFFATHA – oznacza otwarcie się na Prawdę najgłębszą, której źródłem jest Chrystus. To dotarcie i otwarcie się na prawdę o nas samych i otaczającym nas świecie jest drogą ku Bogu. Mamy nadzieję, iż każdy kolejny rok istnienia naszej grupy będzie przynosił obfity plon. Zdajemy sobie sprawę, iż wymaga to od nas ogromnego wysiłku. Głęboko jednak wierzymy, iż kierując się słowami Chrystusa: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20), dotrzemy do wyznaczonego celu.

Lumen Verum (2008)

„Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8, 12)

„Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 14-16)

Grupa Lumen Verum powstała w 2008 roku i liczy obecnie 13 członków (czerwiec 2020). Inicjatorami grupy było kilku młodych ludzi szukających głębszego kontaktu z Bogiem. Nasze spotkania formacyjne odbywają się dwa razy w miesiącu w piątki. Oprócz tego organizujemy spotkania integracyjne takie jak piknik w parku, wyjścia na wspólną kolację, wspólny opłatek, wyjścia na kręgle, koncert, itp. Takie spotkania zbliżają nas do siebie i możemy bardziej się poznać.

Założeniem naszej grupy było poznanie i zawiązanie głębszej relacji z Bogiem, poszukiwanie prawdy w życiu, otwarcie się na światło, które będzie oświecało drogi naszej codzienności. Stąd pomysł i decyzja nazwania naszej grupy „Światłość Prawdziwa” czyli „Lumen Verum”. Szukając Jezusa w codzienności opieramy się na słowie Bożym oraz duchowości św. Ignacego Loyoli.

Być bliżej Jezusa, poznawać Go i naśladować, znaczy dla nas mieć więcej czasu dla drugiego człowieka, służyć mu na miarę naszych możliwości. Próbujemy rozeznawać, gdzie Pan Bóg nas posyła i tam służyć otrzymanymi od Boga darami. Apostolat poszczególnych członków grupy to przede wszystkim: organizowanie rekolekcji w Camp Vista, Pro-Life i Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego oraz posługa muzyczna w grupie Magis. Włączamy się też chętnie w inne posługi naszej wspólnoty. Służąc innym pragniemy „być światłem, które wędruje przez noc i po drodze zapala zgasłe gwiazdy” (Phil Bosmans).