Wizyta Prezydenta CLC US w Chicago

Wizyta Prezydenta CLC US w Chicago

W ramach dwustronnej współpracy pomiędzy Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego a Christian Life Community (CLC-US) mieliśmy zaszczyt gościć w Jezuickim Ośrodku Milenijnym Pana Prezydenta Edwarda Plocha. Spotkanie powitalne miało miejsce w kawiarence JOM. Podczas wspólnego poczęstunku, Pan Edward Plocha miał okazję po raz pierwszy poznać członków WŻCh, dowiedzieć się więcej o naszej formacji, różnorodnych pracach apostolskich jak również nawiązać z nami przyjacielskie relacje. Druga część spotkania odbyła się w Auli Jana Pawła II, gdzie wysłuchaliśmy wykładu zaprezentowanego przez naszego gościa. Tematyka konferencji przybliżyła nam historię powstania WŻCh na świecie jak również w Stanach Zjednoczonych. Omówione zostały struktury Zarządu, formy działalności poszczególnych społeczności etnicznych należących do CLC-US oraz warunki członkowstwa w amerykańskiej wspólnocie. Spotkanie odbyło się w ciepłej i sympatycznej atmosferze, a po zakończeniu prezentacji członkowie WŻCh mieli możliwość zadawania dodatkowych pytań. Zaproszenie naszego gościa do Chicago wynikało z potrzeby zapoznania się z działalnością CLC na terenie USA i nawiązania współpracy w naszej wspólnej misji. Kontynuacja dalszego dialogu odegra kluczową rolę przy podjęciu decyzji o przynależności WŻCh w Chicago do struktur w Polsce lub w Stanach Zjednoczonych. (AS)

Zobacz galerię »