Szkolenie Animatorów

Szkolenie Animatorów

W sobotę, 28 października 2017 roku, w konwencie przy parafii św. Władysława, odbyło się po raz pierwszy szkolenie animatorów w naszej Wspólnocie WŻCh. Wzięło w nim udział 9 osób, z czego 5 osób aktualnie pełni funkcję animatora w małej grupie.

Szkolenie zostało poprowadzone przez osoby wcześniej wydelegowane przez Wspólnotę i uczestniczące w „Guides’ Formation Training” dla CLC Communities, w St. Louis w czerwcu bieżącego roku. Materiały szkoleniowe, wiedza i forma warsztatów, zostały zaczerpnięte z formacji z tegoż spotkania.

Szkolenie rozpoczęliśmy modlitwą w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem, po czym był czas na podzielenie się swoimi oczekiwaniami i pragnieniami związanymi z tym szkoleniem. Następnie na bazie naszej dotychczasowej wiedzy i doświadczeń, w dwóch grupach, stworzyliśmy listę cech i zadań, które powinien posiadać animator WŻCh, by później móc ją porównać z materiałami wypracowanymi przez „Guides’ Formation Training” w St. Louis. Głównym punktem odniesienia naszej pracy były dokumenty WŻCh mówiące o zadaniach i funkcji animatora.

Skupiliśmy się na ważnych elementach z duchowości ignacjańskiej, które moglibyśmy wprowadzić na spotkaniach w małych grupach, by coraz bardziej stawać się autentyczną wspólnotą WŻCh. Część warsztatową zakończyliśmy nową dla wszystkich formą refleksji „3rd Round”, w trakcie której wybrzmiało ignacjańskie „Magis”.

Ojciec Tomasz wygłosił dopełniającą konferencję na temat budowania wspólnoty według świętego Ignacego, po której mieliśmy czas na dzielenie i dyskusję. Szkolenie zakończyliśmy wspólną Eucharystią. Nad całością szkolenia czuwał nasz asystent ojciec Jerzy. (KB)