Szkolenie animatorów w St. Louis

Szkolenie animatorów w St. Louis

W dniach od 5 do 8 marca 2020 roku, odbyło się w St. Louis szkolenie animatorów ze wszystkich regionów CLC-USA.  Wzięło w nim udział 28 osób, w tym dwie animatorki z naszej wspólnoty WŻCh:  Marta Koczwara i Anna Grabowski.

Szkolenie to prowadzone było przez doświadczonych animatorów: Louis Campbell, Marie Schimelfening oraz Liem Le.

Głównym celem szkolenia było:  “Doświadczyć bycia jednym ciałem z całą wspólnotą animatorów CLC -USA oraz uzyskać potrzebną pomoc na drodze wzrostu całej wspólnoty”.

Cztery dni szkolenia wypełnione były konferencjami tematycznymi, pracą w małych grupach roboczych oraz modlitwą osobistą i wspólnotową.  Był też czas na refleksję i ewaluację oraz na naukę procesu rozeznawania w grupie.  Duża część spotkania poświęcona była analizie tzw.  cyklu życia organizacji – zwanego również: „Cyklem Misterium Paschalnego”.  Cykl ten ukazuje, że każda grupa przechodzi przez pewne etapy i przejście z jednej fazy do drugiej związane jest ze zmianami.  Proces ten zawiera w sobie: narodziny (życie), mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

Podczas uroczystej sobotniej Eucharystii, dwie osoby ze wspólnoty CLC-USA złożyły przymierze stałe.  Szkolenie animatorów było wydarzeniem duchowo ubogacającym i pogłębiającym osobistą formację animatora we wspólnocie WŻCh.

(MK)