Parafia św. Władysława

W październiku 2013 roku, przy parafii św. Władysława powstała grupa Stella Maris. Nasza grupa, oprócz formacji duchowej, opartej na Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego Loyoli, zaangażowana jest w życie i działalność tutejszej parafii. W pierwsze piątki miesiąca przygotowujemy adorację Najświętszego Sakramentu oraz oprawę muzyczną Mszy świętych. Niektórzy z nas pełnią posługę lektora. Corocznie organizujemy dwa czuwania. Pierwsze czuwanie w Uroczystość Wszystkich Świętych oraz drugie czuwanie w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Chętnie włączamy się też w pomoc w nasze wspólne dzieła chicagowskiej wspólnoty WŻCh. Nasze zaangażowanie w dzieła apostolskie daje nam okazję do służby drugiemu człowiekowi, do ewangelizacji oraz do rozwijania osobistych talentów.