Fundament w życiu codziennym – 2020

Fundament w życiu codziennym – 2020

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE FUNDAMNET W ŻYCIU CODZIENNYM
Jezuicki Ośrodek Milenijny (JOM)
5835 W Irving Park Rd., Chicago, IL 60634
12 stycznia – 9 lutego 2020

Prowadzący rekolekcje: o. Jurek Brzóska sj

Zapraszam Cię do wzięcia udziału w rekolekcjach ignacjańskich. Chodzi o przeżycie podstawowych prawd dotyczących naszego życia w harmonii z Panem Bogiem, z otaczającym nas światem i z sobą samym. Ten etap rekolekcji, proponowanych przez św. Ignacego Loyolę zwykle nazywany jest „Fundamentem”. Są one właściwe zarówno dla początkujących w życiu duchowym, jak i dla tych, którzy przeszli już spory odcinek drogi i potrzebują odnowienia.

Zaproponowana metoda związana jest z podjęciem systematycznej modlitwy (około 1,5 godz. dziennie) przez okres czterech tygodni. Cała grupa będzie uczestniczyć w cotygodniowych wprowadzeniach (niedziela, godz. 12 – czas trwania ok. 1 godz.). Każdy uczestnik spotka się również raz w tygodniu na indywidualnej rozmowie z kierownikiem duchowym (ok. 30 min) aby podzielić się swoimi przeżyciami i zobiektywizować je.

Początek rekolekcji: niedziela, 12 stycznia 2020 o godz. 12:00 w JOM (5835 W Irving Park Rd., Chicago, IL 60634).
Uroczyste zakończenie: niedziela, 9 lutego 2020 o godz. 14:00 w rezydencji jezuitów (4105 N Avers Ave, Chicago IL 60618). Całość zakończenia zawiera: spotkanie w grupie rekolekcyjnej, Mszę św. oraz agapę.

Zapisy na rekolekcje można dokonać elektronicznie korzystając ze strony: http://chicago.wzch.org/fundament-zapisy/ Można też dostarczyć do biura JOM dokładnie wypełnioną aplikację. Aplikacja w do pobrania: link. Zapisy będą do 28 grudnia 2019.
Decyzja o przyjęciu na rekolekcje będzie zakomunikowana bezpośrednio osobie zainteresowanej.
Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

1. Warunkiem uczestniczenia w rekolekcjach jest:
• osobista decyzja uczestniczenia w Ćwiczeniach duchowych
• poświęcenie każdego dnia na modlitwę od 1:15-1:30 godz. (przez cały czas trwania rekolekcji)
• spotkania całej grupy w każdą niedzielę o godz. 12 (w JOM)
• rozmowa indywidualna z kierownikiem duchowym raz w tygodniu według ustalonego grafiku (ok. 30 min)
• wiek minimum 21 lat

2. Warunkiem owocnego przeżycia rekolekcji jest:
• szczere pragnienie przeżycia Ćwiczeń z pobudek religijnych,
• umiejętność zauważania i analizowania własnych przeżyć, uczuć i poruszeń wewnętrznych,
• postawa otwartości i wolności w dzieleniu się nimi z kierownikiem duchowym,
• wewnętrzne skupienie i ograniczenie rozrywki, telewizji, Internetu, itp. przez cały czas trwania rekolekcji,
• właściwe przeżycie rekolekcji domaga się pewnej dojrzałości i równowagi psychofizycznej

3. Wspólne spotkania (JOM – sala św. Andrzeja Boboli):
• Rozpoczęcie rekolekcji – niedziela, 12 stycznia 2019, godz. 12:00.
• Wprowadzenie w 2 tydzień – niedziela, 19 stycznia 2019, godz. 12:00.
• 2 Wprowadzenie w 3 tydzień – niedziela, 26 stycznia 2019, godz. 12:00.
• Wprowadzenie w 4 tydzień – niedziela, 2 lutego 2019, godz. 12:00.
• Zakończenie rekolekcji – (4105 N Avers Ave, Chicago IL 60618), niedziela, 9 lutego 2019, godz. 14:00 .

Tel. kontaktowy przez biuro JOM: 773 777 7000