Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

W niedzielę, 24 marca 2019 roku, w przeddzień Święta Zwiastowania Pańskiego, w Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago, na każdej z sześciu Mszy św., odbyło się uroczyste złożenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Wydarzeniu patronowała w tym roku św. Matka Teresa z Kalkuty. Nawet dzieci rozpoznały jej wizerunek i wiedziały o jej wielkiej miłości do najuboższych. Przed składaniem przyrzeczeń odczytany został list, który święta skierowała do Polaków w 1996 roku. Kładła w nim nacisk na prawne aspekty ochrony ludzkiego życia. Od tego czasu upłynęło wiele lat, ale potrzeba modlitwy i poświęceń na rzecz nienarodzonych jest ciągle aktualna.

„On stworzył nas do wielkich rzeczy, aby kochać i być kochanym”. Tego wezwania do ofiarnej miłości podjęło się 189 osób, w tym 37 ze Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. Wiele osób dzieliło się po liturgii radością z podjętego zobowiązania, z tego, że będą mogli mieć swój własny wkład w budowanie pokoju na świecie.

Nasze duchowo adoptowane dzieci urodzą się w cichą i świętą noc Wigilii Bożego Narodzenia (24 grudnia 2019), kiedy to Wielki i Wszechmogący Bóg uświęcił nasze ludzkie życie, stając się jednym z nas, przychodząc na świat jako małe, bezbronne niemowlę. Eucharystia o godzinie 13:00 była naszą comiesięczną Mszą św. wspólnotową (WŻCh). Piękną oprawę liturgiczną przygotowała grupa Effata. Bardzo poruszającym momentem była procesja z darami, podczas której rodzice razem z dziećmi nieśli do ołtarza kwiaty, chleb, Pismo Święte, wodę i wino. Był to obraz tego co często dzieje się w naszym życiu, kiedy tak naprawdę już nie wiadomo kto kogo prowadzi bliżej do Boga: „Duży Małego czy Mały Dużego”. (AE)

Zobacz galerię 1»

Zobacz galerię 2»