Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

W Niedzielę Bożego Miłosierdzia, 3 kwietnia 2016 roku, na Mszach św. o godz. 13:00, 19:00 i 20:30, w Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago, odbyła się Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. W programie Duchowej Adopcji przygotowanym przez Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego uczestniczyli członkowie wspólnoty i wierni. Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Można ją również ofiarować w intencji małżeństwa, które napotyka trudności związane z poczęciem dziecka. Trwa dziewięć miesięcy. Polega na codziennym odmawianiu modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców i jednej dziesiątki różańca (dowolnej tajemnicy). Można także dołączyć dowolnie wybrane praktyki takie jak: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma świętego, post, dodatkowe modlitwy czy pomoc potrzebującym. (JM)

Przyrzeczenie Duchowej Adopcji i codzienna modlitwa

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, postanawiam mocno i przyrzekam, że od dzisiaj biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Postanawiam: codziennie ofiarować jeden dziesiątek różańca, moje dobrowolne postanowienia  oraz modlitwę, którą dziś po raz pierwszy odmówię:

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady, i które duchowo adoptowałem(am). Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Zobacz galerię »