Doroczne Spotkanie Narodowej Rady Koordynatorów CLC-USA

Doroczne Spotkanie Narodowej Rady Koordynatorów CLC-USA

W dniach 12-15 października 2017, odbyło się w St. Louis doroczne spotkanie Narodowej Rady Koordynatorów CLC-USA. Udział w nim wzięło 26 osób, w tym członkowie Narodowej Rady Wykonawczej (ExCo) oraz regionalni reprezentanci (NCC Reps) z całych Stanów Zjednoczonych i Kanady.

W tym roku po raz pierwszy reprezentowana była również nasza polskojęzyczna Wspólnota przez koordynatora CLC-USA, Martę Koczwara.

Głównym celem spotkania była ocena i rozpoznanie aktualnych potrzeb CLC-USA w obszarach duchowości (formacja członków), wspólnoty (członkowstwo i komunikacja), misji apostolskich. (MK)