Bóg jest Bogiem Żywych

Bóg jest Bogiem Żywych

W niedzielę, 6 listopada 2016 roku, członkowie WŻCh spotkali się w domu ojców jezuitów w Chicago, aby uczestniczyć w comiesięcznej Eucharystii i wspólnotowej agapie. Podczas Mszy św. Jerzy Mordarski SJ w nawiązaniu do słowa Bożego: „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych: wszyscy bowiem dla Niego żyją” (Łk 20, 38) wygłosił kazanie o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym.

«Każdy człowiek żyje na ziemi tylko jeden raz i to jak żyjemy decyduje o naszej wieczności. Jesteśmy odpowiedzialni za życie, za dokonywane wybory. Każda chwila jest niepowtarzalna, jedyna, wyjątkowa i nieodwracalna. Dlatego trzeba tak żyć, aby daną nam przez Boga chwilę przeżyć sensownie. Po zmartwychwstaniu ciał otrzymamy zupełnie nowe i inne życie: „Ani się żenić będą, ani za mąż wychodzić” (Łk 20, 35). Będzie to życie wolne od doczesnych trosk, ułomności, cierpienia i ograniczeń. Będzie to życie pełne miłości i harmonii. Wypełni się pragnienie ludzkiego serca: miłości, sprawiedliwości i pokoju. Istotą życia wiecznego będzie oglądanie Boga twarzą w twarz jak aniołowie w niebie i zanurzenie się na wieczność w miłości Bożej. Możemy być pewni, że życie wieczne przejdzie jakiekolwiek nasze oczekiwania: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1Kor 2, 9)».

Po Mszy św. był czas na półgodzinną adoracje Pana Jezusa w ciszy. Potem udaliśmy się na tradycyjną agapę, aby spotkać się razem, porozmawiać, wypić herbatę czy kawę czy przekąsić dobre smakołyki. Dużą radością była dla nas obecność na Eucharystii rodzin z małymi dziećmi. Cieszymy się, że nasza wspólnota powiększa się o nowych „malutkich” członków. Miło było przeżyć to popołudnie razem i poczuć ducha wspólnoty i jedności. (MK)

Zobacz galerię »